کارگاه آموزشی

 انجمن علوم خاک ایران کارگاه تئوری و عملی "آشنایی با تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SAS" را در تاریخ ۱۸-۱۷ آذر ماه ۹۵ برگزار می نماید....

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با همکاری انجمن علوم خاک ایران کارگاه تئوری و عملی بیولوژی خاک " استخراج DNA از خاک، PCR و مقدمه ای بر متاژنومیکس" را در تاریخ ۲۸-۲۷ مهرماه ۹۵ برگزار میکند. مهلت ثبت نام: تا ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۵ با اعطای گواه...

کارگاه آموزشی کاربرد مدل های درختی و شبکه عصبی مصنوعی در علوم خاک به همت بخش خدمات فنی و تحقیقاتی موسسه تحقیقات خاک و آب، و انجمن علوم خاک ایران به مدت دو روز در تاریخ ۱۱ و ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ برگزار می گردد....

دوره آموزشي «داده کاوی در علوم خاک و آب» روز سه شنبه و چهارشنبه ۲۹ و ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴  به منظور استفاده بهینه از داده های انباشته شده و موجود در علوم خاک وآب، با همکاری انجمن علوم خاک ایران در محل سالن شورای تحقیقات موسسه تحقیقات خاک و آب برگزار می...

موسسه تحقیقات خاک و آب با همکاری انجمن علوم خاک ایران کارگاه تئوری و عملی " روش های تجزیه کودهای شیمیایی" را در تاریخ ۷-۲ خرداد ماه ۹۴ برگزار میکند.