سمینار تخصصی "پایداری مشترک منابع خاک و آب، ضرورت همیشگی حوضه های آبی" توسط شعبه استانی انجمن علوم خاک ایران دراصفهان و همکاری موثر کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان و حمایت معنوی وموثر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان و به مناسبت گرامی داشت روز جهانی خاک در روز دوشنبه ششم دیماه ساعت ۹ صبح با قرائت آیات وحی شروع و با ارائه پنج سخنرانی در مورد مباحث خاک و آب ادامه یافت.

پس از سالها تلاش بی وقفه انجمن علوم خاک ایران و سایر خاک پژوهان و دوستداران خاک، رد پای خاک در برنامه ششم توسعه کشور دیده می شود. مطالب مربوطه در بخش کشاورزی، ماده ۴۱  و بخش آب، ماده ۴۵ این برنامه ارائه شده اند. فایل گزارش کمسیون تلفیق در مورد...

به مناسبت روز جهانی خاک، جمعی از علاقه‌مندان به پایداری خاک‌ از اعضای شعبه استانی انجمن علوم خاک ایران، دانشگاه‌های آزاد اسلامی اصفهان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان و نیز شاخه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) گردهم آمدند و روز جهانی خاک را گرامی داشتند.

این آئین با حضور دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اعضای شعبه استانی انجمن علوم خاک ایران و دیگر علاقه مندان به پایداری خاک های استان، در دانشکده مهندسی کشاورزی این دانشگاه برگزار شد.

انجمن علوم خاک ایران با همکاری انجمن علمی دانشجویی و گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران و مؤسسه تحقیقات خاک و آب، مراسم گرامیداشت روز جهانی خاک را در روز دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار نمود.

صفحه‌ها