اخبار

سفره اصلی غذای ما خاک است. بیشتر آنچه که در سر سفره غذایمان می خوریم و می نوشیم، ریشه در خاک دارند. ما میوه ها و سبزی ها را قبل از خوردن می شوییم. برنج را با وسواس پاک می کنیم. ظرف های غذا و دستهایمان را می شوییم. سفره و میز غذا را به دقت پاک می کنیم. با این همه آیا می توانیم مطمئن باشیم که غذایمان پاک است؟

۱- استفاده از هنر در فرهنگ سازی و اموزش مردم در حوزه حفاظت از خاک
۲-  تلفیق خلاقانه هنر و خاک در آگاهی بخشی و مردمی سازی مباحث تغذیه و سلامت، ریزگردها، آلودگی آب و خاک
۳- ایده های کار افرینانه در حوزه ی خاک و هنر
۴- کاربرد خاک در صنایع دستی( کاشی, سفال و …
۵- کاربرد خاک در معماری و مرمت اثار تاریخی

کنگره پانزدهم علوم خاک با رویکردی نوین به رشته علوم خاک و به منظور به منظور مردمی سازی و ایجاد بسترهای اولیه برای بالا بردن سطح اگاهی عموم از خاک و جایگاه ارزشمند آن در زندگی بشر،سعی دارد با مشارکت متخصصین و دانشجویان در رشته های مختلف هنری زمینه های جدیدی از کارآفرینی در حوزه علوم خاک و روش های جدیدی از آموزش برای انتقال مفاهیم مرتبط با خاک را به جامعه علمی و هنری کشور معرفی نماید.

از مهمترین چالش های عصر حاضر موضوع وقوع خشکسالی و تغییرات اقلیم است. به طور کلی تغییر پذیری احتمالی ناشی از تغییرات اقلیم در بارش، رواناب سطحی و رطوبت خاک بر سیستم های طبیعی و جمعیت‌های بشری تأثیرات عمده‌ای می‌گذارد. منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، آب مورد نیاز انسان در بخش کشاورزی، دامپروری، صنعت و حمل و نقل و ... را تأمین می کند. به علت اهمیت بنیادی آب بر روی سیستم های زنده، تغییرات مقدار آن یکی از جدی ترین نتایج حاصل از وقوع خشکسالی و تغییرات اقلیمی است.

انجمن علوم خاک ایران هر دوسال یکبار با همکاری دانشگاهها موسسات و مراکز تحقیقاتی کشور، کنگره های علوم خاک ایران را برگزار می نماید که در آن مشکلات و معضلات خاک کشور، در قالب ارایه مقالات، سخنرانی ها، کارگاه های آموزشی، گردش های علمی و ... به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود.

صفحه‌ها