معرفی کتاب

تالیف: دكتر محمحسن صالحي دكتر عليرضا كريمي دكتر عيسي اسفنديارپور

تالیف: مهندس فواد تاجیک انتشارات: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در پیشگفتار این کتاب می خوانیم:

کتاب تغذیه برگی تالیف: دکتر بابک متشرع زاده انتشارات: انتشارات دانشگاه تهران

کتاب راهنمای نقشه­ برداری منابع خاک و اراضی   مترجمان: دکتر سید بهمن موسوی  دکتر فرزین شهبازی  

تالیف: دکتر عباس فرشاد با همکاری مهندس مهدی محمدی دکتر محمد حسن مسیح آبادی دکتر علی فرزانه انتشارات: موسسه تحقیقات خاک و آب دریافت فایل فهرست کتاب

صفحه‌ها