انجمن علوم خاک ایران

اعضا محترم انجمن علوم خاک می توانند حق عضویت سالیانه خود در انجمن را به شماره حساب ۱۴۳۳۸۱۳۵۸ نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه تربیت مدرس به نام انجمن علوم خاک ایران واریز نموده و اسکن فیش واریزی را به انجمن ایمیل فرمایند

و یا از طریق واریز به شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۶۴۲۹۳۰ به نام انجمن علوم خاک ایران و ارسال اسکن رسید پرداخت از طریق ایمیل به انجمن اقدام فرمایند.

برای اطلاع از شرح کامل شرایط عضویت در انجمن و تخفیف های در نظر گرفته شده برای عضویت بیش از یک سال خواهشمند است آیین نامه عضویت در انجمن را مطالعه فرمایید.

سفره اصلی غذای ما خاک است. بیشتر آنچه که در سر سفره غذایمان می خوریم و می نوشیم، ریشه در خاک دارند. ما میوه ها و سبزی ها را قبل از خوردن می شوییم. برنج را با وسواس پاک می کنیم. ظرف های غذا و دستهایمان را می شوییم. سفره و میز غذا را به دقت پاک می کنیم. با این همه آیا می توانیم مطمئن باشیم که غذایمان پاک است؟

۱- استفاده از هنر در فرهنگ سازی و اموزش مردم در حوزه حفاظت از خاک
۲-  تلفیق خلاقانه هنر و خاک در آگاهی بخشی و مردمی سازی مباحث تغذیه و سلامت، ریزگردها، آلودگی آب و خاک
۳- ایده های کار افرینانه در حوزه ی خاک و هنر
۴- کاربرد خاک در صنایع دستی( کاشی, سفال و …
۵- کاربرد خاک در معماری و مرمت اثار تاریخی

کنگره پانزدهم علوم خاک با رویکردی نوین به رشته علوم خاک و به منظور به منظور مردمی سازی و ایجاد بسترهای اولیه برای بالا بردن سطح اگاهی عموم از خاک و جایگاه ارزشمند آن در زندگی بشر،سعی دارد با مشارکت متخصصین و دانشجویان در رشته های مختلف هنری زمینه های جدیدی از کارآفرینی در حوزه علوم خاک و روش های جدیدی از آموزش برای انتقال مفاهیم مرتبط با خاک را به جامعه علمی و هنری کشور معرفی نماید.

از مهمترین چالش های عصر حاضر موضوع وقوع خشکسالی و تغییرات اقلیم است. به طور کلی تغییر پذیری احتمالی ناشی از تغییرات اقلیم در بارش، رواناب سطحی و رطوبت خاک بر سیستم های طبیعی و جمعیت‌های بشری تأثیرات عمده‌ای می‌گذارد. منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، آب مورد نیاز انسان در بخش کشاورزی، دامپروری، صنعت و حمل و نقل و ... را تأمین می کند. به علت اهمیت بنیادی آب بر روی سیستم های زنده، تغییرات مقدار آن یکی از جدی ترین نتایج حاصل از وقوع خشکسالی و تغییرات اقلیمی است.

صفحه‌ها